Associations of beta-catenin alterations and MSI screening status with expression of key cell cycle regulating proteins and survival from colorectal cancer

Sakarias Wangefjord, Jenny Brändstedt, Kajsa Ericson Lindquist, Björn Nodin, Karin Jirström, Jakob Eberhard

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

43 Citeringar (SciVal)
186 Nedladdningar (Pure)
Filter
Doktorsavhandling (sammanläggning)

Sökresultat