Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Associations of Red Cell Distribution Width With Coronary Artery Calcium in the General Population”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap