Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Astrocyte dysfunction and neuronal network hyperactivity in a CRISPR engineered pluripotent stem cell model of frontotemporal dementia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap