Astrocyte dysfunction and neuronal network hyperactivity in a CRISPR engineered pluripotent stem cell model of frontotemporal dementia

Isaac Canals, Andrea Comella-Bolla, Efrain Cepeda-Prado, Natalia Avaliani, James A Crowe, Leal Oburoglu, Andreas Bruzelius, Naomi King, María A Pajares, Dolores Pérez-Sala, Andreas Heuer, Daniella Rylander Ottosson, Jordi Soriano, Henrik Ahlenius

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Astrocyte dysfunction and neuronal network hyperactivity in a CRISPR engineered pluripotent stem cell model of frontotemporal dementia”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap