Asylarkivet

Torun Elsrud, Sabine Gruber, Sofia Häyhtiö, Anna Lundberg, Emma Söderman, Sanna Vestin

Forskningsoutput: Working paper/PreprintWorking paper

Sammanfattning

Detta arkiv innehåller en tematiserad sammanställning av forskningsdata som samlats in i intervjuer med personer som har egna erfarenheter av asylprocessen i Sverige, personer som har erfarenheter av asylkontexten genom sina yrken och personer ur civilsamhället som har engagerat sig på frivillig basis för att stödja människor i asylprocess. Materialet är hämtat från projektet Insamling av forskningsdata för granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökte asyl i Sverige under perioden 2015-2017. Det är ett 1-årigt så kallat akutprojekt finansierat av Formas (Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande). Akutprojekt av detta slag syftar till att samla in data och att sammanställa denna som underlag för senare vetenskaplig forskning.
Originalspråksvenska
DOI
StatusPublished - 2022

Bibliografisk information

<strong>Granskning: </strong>Rapporten har granskats av forskningsdeltgarna i projektet.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
  • Juridik och samhälle
  • Studier av offentlig förvaltning

Citera det här