Asylkommissionens plattform: Kommissionen för granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige under perioden 2015-2017

Anna Lundberg, Sanna Vestin

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigtForskning

Sammanfattning

Asylkommissionen har bildats av forskare och personer med omfattande kunskap om migration och asylsökandes liv och villkor i Sverige, med syfte att initiera en granskning som utgår från asylsökandes levda erfarenheter och perspektiv. Bakgrunden till kommissionen är de återkommande rapporterna om en svår situation bland barn, unga och vuxna asylsökande, såsom oförutsägbara och inhumana beslut, ökande hemlöshet, social exkludering, psykisk ohälsa, familjesplittring och fler utvisningar med inslag av våld. Trots vittnesmål om brister i rättssäkerheten försvarar regeringen och många ansvariga inom kommuner och myndigheter hanteringen. Samtidigt har en del aktörer i kommunerna och inte minst i civilsamhället arbetat för att försöka motverka dessa destruktiva konsekvenser.
Bidragets översatta titel Platform for the Asylum Commission: : Commission for Review of Legislation, Law enforcement and Legal Certainty for People who sought asylum in Sweden during the period 2015–17
Originalspråksvenska
StatusPublished - 2019
Externt publiceradJa

Bibliografisk information

Plattformen är kollektivt författad och kan komma att revideras. The platform is collectively written and will continuously be revised.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
  • Juridik och samhälle

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Asylkommissionens plattform: Kommissionen för granskning av lagstiftning, lagtillämpning och rättssäkerhet för människor som sökt asyl i Sverige under perioden 2015-2017”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här