Asymmetric hydrogenation of an α-unsaturated carboxylic acid catalyzed by intact chiral transition metal carbonyl clusters-diastereomeric control of enantioselectivity

Ahmed F. Abdel-Magied, Yusuf Theibich, Amrendra K. Singh, Ahibur Rahaman, Isa Doverbratt, Arun K. Raha, Matti Haukka, Michael G. Richmond, Ebbe Nordlander

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

Twenty clusters of the general formula [(μ-H)2Ru33-S)(CO)7(μ-P-P∗)] (P-P∗ = chiral diphosphine of the ferrocene-based Walphos or Josiphos families) have been synthesised and characterised. The clusters have been tested as catalysts for asymmetric hydrogenation of tiglic acid [trans-2-methyl-2-butenoic acid]. The observed enantioselectivities and conversion rates strongly support catalysis by intact Ru3 clusters. A catalytic mechanism involving an active Ru3 catalyst generated by CO loss from [(μ-H)2Ru33-S)(CO)7(μ-P-P∗)] has been investigated by DFT calculations.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)4244-4256
Antal sidor13
TidskriftDalton Transactions
Volym49
Nummer14
DOI
StatusPublished - 2020

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysikalisk kemi

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Asymmetric hydrogenation of an α-unsaturated carboxylic acid catalyzed by intact chiral transition metal carbonyl clusters-diastereomeric control of enantioselectivity”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här