Asymmetric vestibular function in the elderly might be a significant contributor to hip fractures

Ella K. Kristinsdottir, Gun-Britt Jarnlo, M Magnusson

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

75 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Asymmetric vestibular function in the elderly might be a significant contributor to hip fractures”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap