Asymptotic analysis of superorthogonal turbo codes

Ola Wintzell, Michael Lentmaier, Kamil Zigangirov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

11 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Asymptotic analysis of superorthogonal turbo codes”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Samhällsvetenskap