Asymptotics of Chebyshev polynomials, II: DCT subsets of ℝ

Jacob S. Christiansen, Barry Simon, Peter Yuditskii, Maxim Zinchenko

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

10 Citeringar (SciVal)

Sammanfattning

We prove Szego[double acute]-Widom asymptotics for the Chebyshev polynomials of a compact subset of ℝ which is regular for potential theory and obeys the Parreau-Widom and DCT conditions.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)325-349
Antal sidor25
TidskriftDuke Mathematical Journal
Volym168
Utgåva2
DOI
StatusPublished - 2019

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Matematik

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Asymptotics of Chebyshev polynomials, II: DCT subsets of ℝ”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här