Athlete’s Heart: Diagnostic Challenges and Future Perspectives

Carlo De Innocentiis, Fabrizio Ricci, Mohammed Y. Khanji, Nay Aung, Claudio Tana, Elvira Verrengia, Steffen E. Petersen, Sabina Gallina

Forskningsoutput: TidskriftsbidragÖversiktsartikelPeer review

13 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Athlete’s Heart: Diagnostic Challenges and Future Perspectives”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap