Atmospheric transport of persistent pollutants governs uptake by Holarctic Terrestrial biota

Per Larsson, Lennart Okla, Per Woin

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

The atmospheric deposition of PCBs, DDT, and lindane,
governed uptake in terrestrial biota in the Scandinavian
penninsula. Mammalian herbivores and predators as well
as predatory insects contained higher levels of pollutants
at locations where the fallout load was high than at stations
where atmospheric deposition was lower, and the two
variables were significantly correlated.
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1599-1601
TidskriftEnvironmental Science & Technology
Volym24
Nummer10
DOI
StatusPublished - 1990

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biologiska vetenskaper

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Atmospheric transport of persistent pollutants governs uptake by Holarctic Terrestrial biota”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här