Atomic Data Needs in Astrophysics: The Galactic Center “Scandium Mystery”

    Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

    Fingeravtryck

    Fördjupa i forskningsämnen för ”Atomic Data Needs in Astrophysics: The Galactic Center “Scandium Mystery””. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

    Physics