Atomic Electrons as Sensitive Probes of Nuclear Properties and Astrophysical Plasma Environments: A Computational Approach

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

213 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Atomic Electrons as Sensitive Probes of Nuclear Properties and Astrophysical Plasma Environments: A Computational Approach”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Fysik och astronomi