Atrial fibrillation in ischemic stroke: prevalence, long-term outcomes and secondary prevention therapy

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

312 Nedladdningar (Pure)
Originalspråkengelska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Medicinska fakulteten
Handledare
  • Platonov, Pyotr, handledare
  • Lindgren, Arne, handledare
Tilldelningsdatum2016 maj 13
UtgivningsortLund
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7619-286-3
StatusPublished - 2016

Bibliografisk information

Defence details
Date: [2016-05-13]
Time: [09:00]
Place: [Segerfalksalen, BMC A10, Sölvegatan 17, Lund.]
External reviewer(s)
Name: [Nielsen, Jens Cosedis]
Title: [professor]
Affiliation: [Department of Cardiology, Aarhus University]

ISSN: 1652-8220
Lund University, Faculty of Medicine Doctoral Dissertation Series 2016:

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Medicin och hälsovetenskap

Citera det här