Atrial fibrillation in patients with ischaemic stroke in the Swedish national patient registers: how much do we miss?

Maria Baturova, Arne Lindgren, Jonas Carlson, Yuri V Shubik, Bertil Olsson, Pyotr Platonov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

302 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Atrial fibrillation in patients with ischaemic stroke in the Swedish national patient registers: how much do we miss?”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap