Atrial fibrillation in patients with ischaemic stroke in the Swedish national patient registers: how much do we miss?

Maria Baturova, Arne Lindgren, Jonas Carlson, Yuri V Shubik, Bertil Olsson, Pyotr Platonov

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

298 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat