Att agera musikaliskt: Musikalitet som norm och utbildningsmål i västerländsk talteater [Master thesis]

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigtForskning

Bidragets översatta titel Musicality in acting: Musicality as a standard and an educational goal for Western spoken theatre [Master thesis]
Originalspråksvenska
FörlagMalmö: Lund University, Malmö Academy of Music
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Scenkonst

Citera det här