Att bedriva sociologisk forskning i en tid av byråkratiserad etikprövning

Sara Eldén (medarbetare), David Wästerfors (medarbetare), Jonas Edlund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragDebate/Note/Editorial

Sammanfattning

Sverige är ett få länder i världen som reglerar forskningsetik i lag. Men vad händer när en enhetlig lagstiftning inte har hänsyn till olika forskningsdiscipliners särart, och forskningsetiken formaliseras i ämnesövergripande förordningar? Den formella process som etikprövning av forskning har utvecklats till kan innebära en utmaning för möjligheten att bedriva sociologisk forskning, både vad gäller anpassning till en byråkratisk diskurs och i kontakten med respondenter.

Det här samtalet baseras på ett seminariesamtal som organiserades av sociologiämnet på Södertörns högskola den 17 november 2021, där Jonas Edlund, professor i sociologi vid Umeå universitet, Sara Eldén docent och lektor i sociologi vid Lunds universitet och David Wästerfors, professor i sociologi vid Lunds universitet deltog. En av tidskriftens redaktörer, Lena Sohl, var moderator.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)455-466
Antal sidor11
TidskriftSociologisk Forskning
Volym58
Nummer4
DOI
StatusPublished - 2022 feb. 23

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi (exklusive socialt arbete, socialpsykologi och socialantropologi)

Fria nyckelord

  • research ethics
  • samhällsvetenskap
  • etikprövningslag
  • etikprövningsnämnd
  • etikprövning
  • forskningsetik
  • personuppgifter

Citera det här