Att digitalisera det förflutna: en studie av gymnasieelevers historiska tänkande

Cathrin Backman Löfgren

Forskningsoutput: AvhandlingLicentiatavhandling

974 Nedladdningar (Pure)
Originalspråksvenska
KvalifikationLicentiat
Tilldelande institution
  • Historia
Handledare
  • Karlsson, Klas-Göran, handledare
  • Salomon, Kim, handledare
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-86973-03-2
StatusPublished - 2012

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia

Citera det här