"Att famna komplexiteten" - aktionsforskning, teologi och organisatoriskt lärande

Stig Linde, Jonas Ideström

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Sammanfattning

Aktionsforskning bjuder in många röster att delta i formandet av ny kunskap. I den teologiska aktionsforskningen som kapitlet beskriver, relateras de här rösterna dels till gjorda erfarenheter, dels till teologiska källor och traditioner såsom en text från evangelierna. Forskningsprocessen om lokala skeenden under flyktingmottagandet 2015 bidrar till ett organisatoriskt lärande genom ett ge rum för reflektion, också självkritisk sådan. I det speglas medarbetarnas roller och de existentiella dimensioner det aktuella skeendet innehåller. Forskarnas roll har varit att ge processen tydliga ramar, men också att samla data och interaktivt delta i den undersökande gemenskap, den forskargrupp med externa forskare och lokalt berörda, som bildades för projektet.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationAktionsforskning - möjligheter, utmaningar och variationer
RedaktörerHanna Bertilsdotter Rosqvist, Magdalena Elmersjö, Lisa Kings
UtgivningsortLund
FörlagStudentlitteratur AB
Kapitel7
Sidor171-199
Antal sidor29
ISBN (tryckt)978-91-44-14290-6
StatusPublished - 2021 maj 6

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Socialt arbete
  • Religionsvetenskap

Fria nyckelord

  • Aktionsforskning
  • Teologisk aktionsforskning
  • Teologi
  • Organisatoriskt lärande
  • Hermeneutiska rum

Citera det här