Att forma och leda excellenta forskningsmiljöer: The Middle East in the Contemporary World (MECW). En rapport inom ramen för kompetensutvecklingsprogrammet Morgondagens forskningsledare, 2011–2012, vid Lunds Universitet

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportForskning

9 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Föreliggande rapport behandlar den strategiska forskningsmiljön The Middle East in the Contemporary World (MECW), vid Lunds universitet. Rapporten utgör delrapport II inom ramen för ett projektarbete som deltagarna i programmet Morgondagens forskningsledare genomför 2011–20122. Syftet med projektet är att få en fördjupad förståelse för hur komplexa och strategiskt viktiga forskningsmiljöer kan struktureras och ledas. Rapporten ska lyfta fram miljöns styrkor, men också vara en kritisk granskning av densamma samt innehålla förslag till utvecklingsarbete.
Originalspråksvenska
Förlag[Publisher information missing]
Antal sidor22
StatusPublished - 2012

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Biblioteks- och informationsvetenskap
  • Kulturgeografi

Citera det här