Att göra för att förstå - konstruktion för rehabilitering

Björn Breidegard

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (sammanläggning)

558 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Popular Abstract in Swedish
Björn Breidegards avhandling handlar om det specifika ingenjörskunnandets plats i rehabiliteringsteknisk forskning, både praktiskt, metodiskt och teoretiskt. För att de berörda människorna själva skall ha en reell möjlighet att resultatstyra behövs det en lyhördhet och att man kan prova sig fram. Detta kräver i sin tur ett top-down-orienterat arbete där varje del i det tekniska systemet skapas och utvärderas utifrån den slutliga totala funktionaliteten i dess mänskliga sammanhang.

Avhandlingens båda tillämpningsområden är synnerligen olika ? just därför är det intressant att se hur en och samma metodik kunnat användas i båda fallen. Det ena området utgår från svårt hjärnskadade människor. De har genom det tekniska konceptet Minimetern fått ett kommunikationshjälpmedel som ger dem en förstagångsmöjlighet att svara Ja eller Nej. Detta ger en drastisk förändring, både för de berörda själva och för deras omvärld. Den nyvunna möjligheten har lett till en uppmärksamhet och en iver som inte bara visat sig i ökad uthållighet utan också i klart uttalade ord, nya ljud och mer målstyrda rörelser.

Det andra området berör människor som är blinda och forskning kring deras läsning av punktskrift (Braille) och taktila bilder. Här har fokus legat dels på forskningspersonerna (blinda punktskriftsläsare), dels på samverkan med forskare inom lingvistik, punktskriftspedagogik och kognition. Genom det flervetenskapliga samarbetet inom projektet Att läsa med händerna med Björn Breidegards tekniska implementering i centrum har här skapats en möjlighet att automatiskt följa och analysera fingerrörelserna vid taktil läsning - en världsnyhet.
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
  • Certec - Rehabiliteringsteknik och Design
Handledare
  • Jönsson, Bodil, handledare
Tilldelningsdatum2006 dec. 18
Förlag
ISBN (tryckt)91-628-7035-1, 978-91-628-7035-5
StatusPublished - 2006

Bibliografisk information

Defence details

Date: 2006-12-18
Time: 10:15
Place: Stora hörsalen, Ingvar Kamprad Designcenter,Sölvegatan 26, Lund

External reviewer(s)

Name: Magnhagen, Bengt
Title: Professor
Affiliation: Ingenjörshögskolan i Jönköping, Jönköping

---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Människa-datorinteraktion (interaktionsdesign)

Citera det här