Att leva med psykiska funktionshinder : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser

David Brunt, Lars Hansson

Forskningsoutput: Bok/rapportBokForskning

Sammanfattning

Den psykiatriska vården och det offentliga stödsystemet för personer med psykiska funktionshinder har utvecklats till ett i huvudsak samhällsbaserat servicesystem med en tyngdpunkt i öppna vårdformer. Trots de omfattande reformer som genomförts är tillvaron för personer med psykiska funktionshinder i många avseenden fortfarande kännetecknad av diskriminering och andra former av stigmatisering samt av en ekonomisk, social och politisk marginalisering och maktlöshet. De upplever såväl brister i medinflytande som kontroll över den egna vård- och stödsituationen.

Den här boken ger en översikt av forskningen kring personer med psykiska funktionshinder i samhället. Flera decenniers forskning pekar på att de reformer som genomdrivits i syfte att förbättra deras livssituation i många avseenden inte nått de målsättningar man haft. Men det finns faktorer som ger anledning till en optimism. Den ganska omfattande forskningen kring olika typer av rehabiliteringsinsatser och andra interventioner som redovisas i den här boken visar att det finns effektiva sätt att medverka till att situationen i samhället blir annorlunda för den här gruppen.

Boken vänder sig till studerande inom vårdinriktade eller sociala högskoleutbildningar men också till personer inom vård- och stödverksamheter som i arbetet möter personer med psykiska funktionshinder. Bokens redovisning av vad som är evidensbaserade insatser gör den till en utmärkt handbok i arbetet med att effektivisera vård och stöd till den här gruppen.
Originalspråksvenska
FörlagStudentlitteratur AB
Antal sidor320
ISBN (tryckt)91-44-03316-8, 9789144033167
StatusPublished - 2005

Publikationsserier

NamnAtt leva med psykiska funktionshinder : livssituation och effektiva vård- och stödinsatser

Bibliografisk information

The information about affiliations in this record was updated in December 2015.
The record was previously connected to the following departments: Division of Nursing (Closed 2012) (013065000)

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Omvårdnad

Citera det här