Att motverka skatteflykt: En komparativ studie av generella åtgärder mot skatteflykt i Sverige och Danmark i ljuset av skatteflyktsdirektivets allmänna regel mot missbruk

Forskningsoutput: AvhandlingDoktorsavhandling (monografi)

1923 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

I Att motverka skatteflykt undersöks de rättsliga avvägningar och följande gränsdragningsfrågor som åtföljer införandet av generella åtgärder mot skatteflykt. Studien motiveras av den harmonisering som under senare år skett inom unionsrätten, där antagandet av skatteflyktsdirektivets missbruksregel inneburit en betydande tillnärmning på företagsskatteområdet. Genom att studera och jämföra införlivandet av missbruksregeln i två EU-medlemsstater, Sverige respektive Danmark, identifieras de utmaningar som följer av direktivets införlivande samtidigt som de avvägningar och gränsdragningsfrågor som uppstår vid införandet av generella åtgärder mot skatteflykt kan exemplifieras och närmare undersökas. I den komparativa studien påvisas att generella åtgärder mot skatteflykt, vare sig de är i form av tolkningsdoktriner eller generalklausuler, är ett uttryck för det rättsliga sammanhang de verkar i, vilket knyter an till nationella rättssäkerhetsaspekter, tolkningstraditioner, interdisciplinära inomjuridiska samspel samt stats- och förvaltningstraditioner. Med stöd i nämnda faktorer problematiserar studien hur dessa kan komma att påverka den funktion missbruksregeln får i såväl jämförelseländernas införlivanden som unionsrätten.
Bidragets översatta titel Combating Corporate Tax Avoidance: A Contemporary Comparative Perspective
Originalspråksvenska
KvalifikationDoktor
Tilldelande institution
 • Juridiska fakulteten
Handledare
 • Tjernberg, Mats, handledare
 • Wenander, Henrik, Biträdande handledare
Tilldelningsdatum2021 maj 7
UtgivningsortLund
Utgåva1
Förlag
ISBN (tryckt)978-91-7895-811-5
ISBN (elektroniskt)978-91-7895-812-2
StatusPublished - 2021 apr. 15

Bibliografisk information

Defence details Date: 2021-05-07
Time: 10:00
Place: Pufendorfsalen, Juridiska fakulteten, Lilla Gråbrödersgatan 3, Lund
External reviewer(s) Name: Ceije, Katia
Title: Professor
Affiliation: Uppsala University
---

Ämnesklassifikation (UKÄ)

 • Juridik

Fria nyckelord

 • Skatteflykt
 • Komparativ rätt
 • Skatteflyktslagen
 • realitetsgrundsætning
 • skatteflyktsdirektivet
 • ATAD
 • EU-rätt
 • Skatterätt
 • Skatterättslig tolkning
 • Missbruk
 • GAAR
 • generella skatteflyktsregler
 • ligningsloven § 3
 • skatteplanering
 • aggressiv skatteplanering

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Att motverka skatteflykt: En komparativ studie av generella åtgärder mot skatteflykt i Sverige och Danmark i ljuset av skatteflyktsdirektivets allmänna regel mot missbruk”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här