Att så vidare 25

Forskningsoutput: Bok/rapportRapportPopulärvetenskap

75 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

När Certec i år arrangerar ”Certec informerar” för 25:e gången firar vi det genom att i bild och text ge bort en tankebok med 25 viktiga tankar och tankesätt som vuxit fram under åren som gått.
Att skapa ny kunskap tar tid. När vi till vardags håller på med att skapa användvärd teknik genom människonära design är det sällan någon quick fix. Bakom uppnådda resultat finns det en ständigt pågående teori- och metodbildning. Denna påverkar vad som faktiskt blir gjort. Och vad som inte blir gjort. Detta gäller såväl inom forskningen som i samhället i övrigt.
Vi vill med denna tankesamling sammanfatta, komplettera och vidga spridningen av Certecs avhandlingar och rapporter, löpsedlar och broschyrer, föreläsningar och verksamhetsberättelser.
Vår förhoppning är att du som läsare får tankar, idéer och inspiration som du kan ta med dig vidare i dina egna sammanhang.
Originalspråksvenska
FörlagCertec, Lund University
ISBN (elektroniskt)978-91-637-9650-0
StatusPublished - 2015

Publikationsserier

NamnInternrapport CERTEC, LTH
FörlagCERTEC, LTH
Nr.1
Volym2015
ISSN (tryckt)1101-9956

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Annan hälsovetenskap
  • Övrig annan teknik

Citera det här