Att se sig själv som sångare

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigtForskning

Sammanfattning

Uppsats som behandlar mina erfarenheter som deltagande sångpedagog i Cecilia Hultbergs internationella forskningsprojektet VÄL( Vem äger lärandet) - Student´s ownership of learning.
Originalspråksvenska
StatusPublished - 2010

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Musik
  • Pedagogik

Konstnärlig forskning

  • Text

Nyckelord

  • Sångundervisning

Citera det här