Att ta tillvara och bygga vidare på tidigare kunskaper (ämnesspecifik text: biologi)

Forskningsoutput: Övriga bidragÖvrigtPopulärvetenskap

57 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

En språk- och kunskapsutvecklande undervisning som är kognitivt utmanande är en undervisning där den språkliga stöttningen anpassas så att nyanlända elever klarar att möta ämnesinnehållet på en kognitivt relevant nivå. Resultat från kartläggning av nyanlända elevers kunskaper och erfarenheter, steg 1–3 (Skolverket 2016a), ger information som du som biologilärare kan använda dig av för att utforma en kognitivt utmanande undervisning för alla elever. Att arbeta aktivt med det ämnesspecifika språket och multimodaliteten i biologiämnet bidrar också till en språk- och kunskapsutvecklande undervisning.
Originalspråksvenska
UtgivningsformatText
FörlagSkolverket
Antal sidor9
UtgivningsortLärportalen
StatusPublished - 2020 juni 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Utbildningsvetenskap

Citera det här