Att tala till kvinnor och vinna deras röster: Socialdemokratiska kvinnoförbundets agitation inför valet 1921

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

I denna uppsats studeras socialdemokratiska kvinnors organisering och kampanjmetoder vid tiden för den allmänna och lika rösträttens införande. Undersökningen visar att erfarna kvinnliga agitatorer var mycket efterfrågade och ger exempel på kvinnoförbundets strategier för att trots begränsade resurser ordna talarturnéer. I den skriftliga agitationen tilltalades kvinnliga väljare både som del av ett enhetligt kvinnokollektiv och med epitet som betonade klasstillhörighet.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)443-475
Antal sidor33
TidskriftHistorisk Tidskrift
Volym141
Nummer3
StatusPublished - 2021 sep.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Historia och arkeologi
  • Genusstudier

Fria nyckelord

  • kvinnlig rösträtt
  • valkampanj
  • Sveriges Socialdemokratiska Kvinnoförbund
  • SAP
  • Nelly Thüring

Citera det här