Att tolka bilder. Bildtolkningens teori och praktik med exempel på tolkningar av bilder från 1850 till i dag

Jan-Gunnar Sjölin (redaktör)

Forskningsoutput: Bok/rapportAntologi (redaktör)Forskning

Originalspråksvenska
FörlagStudentlitteratur AB
Antal sidor481
ISBN (tryckt)91-44-00885-6
StatusPublished - 1998

Bibliografisk information

(2. uppl.) Denna andra upplaga från 1998 är reviderad och utvidgad i förhållande till första upplagan från 1993.

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Konstvetenskap

Citera det här