Att upptäcka och återupptäcka klassisk sociologi

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel samlingsverkForskning

Sammanfattning

Sociologi är läran om samhället, om människan som social varelse, om hur individen relaterar till sig själv och till andra. Sociologin analyserar hur och på vilka villkor människan formar samhället och omvänt hur samhället och gruppen formar människan i tid och rum. Under 1800-talet utmejslades sociologin först som allmänt ämne och så småningom som en vetenskaplig disciplin vid universiteten med särskilda frågeställningar, teorier och metoder. Det är vid denna tid som den klassiska sociologin tar form. Boken ägnar ett tjugotal kapitel åt ett tjugotal klassiska sociologer, somliga etablerade som klassiker, andra som vi upptäcker som klassiker. Från Comte till Myrdal via Martineau, Marx, Tarde, Tönnies, Veblen, Cooper, Durkheim, Simmel, Gilman, Addams, Mead, Weber (Max), Du Bois, MacLean, Weber (Marianne), Mannheim, Lynd (Helen Merrell), Elias, Schütz.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationSociologins klassiker
Undertitel på värdpublikationUpptäckter och återupptäckter
RedaktörerLisa Eklund, Bo Isenberg
UtgivningsortLund
FörlagStudentlitteratur AB
Sidor19–34
ISBN (tryckt)978-91-44-14106-0
StatusPublished - 2022 jan. 17

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Sociologi

Nyckelord

  • Sociologi
  • Klassisk sociologi
  • Sociologisk teori
  • Sociologins klassiker

Citera det här