Att utgå från frågor och situationer i förskolans vardag: Vilket naturvetenskapligt innehåll kan det leda till?

Ann-Marie Pendrill, Lena Hansson, Lena Löfgren

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

4311 Nedladdningar (Pure)

Sammanfattning

Identifying and building on children’s questions and everyday situations is often discussed as a basis
for science learning in preschool. With a starting point in such questions and situations, children
should be given the opportunity to investigate and search for answers. What questions and situations
do preschool teachers identify as possible bases for science learning? What science content is present?
To what extent are the questions possible to investigate for children and preschool teachers through
experiments and observations or theoretical studies? The paper presents children’s questions and
everyday situations that might form the basis for science learning, as identified by preschool teachers
taking part in a science in-service training course. Based on a content analysis, we discuss possibilities
and difficulties that preschool teachers may face in their practice when they try to use these questions
and situations as a basis for science learning.
Originalspråksvenska
Sidor (från-till)77-89
TidskriftNorDiNa: Nordic Studies in Science Education
Volym10
Nummer1
StatusPublished - 2014

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Fysik

Citera det här