Att utveckla arbetsidentitet hos unga vuxna med psykisk ohälsa

Forskningsoutput: KonferensbidragKonferensabstractPeer review

Sammanfattning

Bakgrund: Hur vi identifierar oss är starkt kopplat till arbete. Unga vuxna är en känslig grupp när det gäller inträde på arbetsmarknaden. Om de också har psykisk ohälsa blir det ännu svårare och risken för marginalisering ökar. Likväl har arbete visat väsentlig betydelse för en personlig återhämtning. Syftet med studien var att utforska erfarenheter bland unga vuxna med psykisk ohälsa som börjar arbeta, med fokus på processen att utveckla arbetsidentitet. Ytterligare syfte var att utveckla kunskap för att förbättra kliniskt resonemang bland arbetsterapeuter och andra yrkesverksamma inom psykiatrisk rehabilitering och arbetsinriktad verksamhet i strävan att stödja unga i deras övergång i arbete och därmed vardagligt socialt och samhällsliv.
Metod: Grounded teori användes som design. Materialet bestod av 13 djupintervjuer med unga vuxna med psykisk ohälsa i åldern 19-26 år, som arbetat i minst tre månader.
Resultat: Att börjar arbeta bidrog med en process av inre och yttre förändring, nya känslor, utmaningar och förståelse för omvärlden. Tidigare negativa tankemönster blev mer positiva. Nya roller och aktivitetsmönster utvecklades vilket förändrade synen på egen förmåga och därigenom self-efficacy. Denna utveckling bidrog till en positiv process som gav en arbetsidentitet och nya riktningar i livet.
Slutsatser: Vi antar att processen att utveckla arbetsidentitet stöder övergången till vuxen ålder och en karriärutveckling för unga vuxna med psykiska ohälsa. Resultaten stöder att utveckling av arbetsidentitet förväntas vara en del av en personlig återhämtningsprocess för individer. Stöd till unga vuxna med psykisk ohälsa genom möjligheter att arbeta är kritiskt.
Originalspråksvenska
StatusAccepted/In press - 2019 apr. 15
EvenemangAT-Forum 2019 - Stockholm, Sverige
Varaktighet: 2019 apr. 22019 apr. 3

Konferens

KonferensAT-Forum 2019
Land/TerritoriumSverige
OrtStockholm
Period2019/04/022019/04/03

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Psykiatri

Citera det här