Att vara bekant med en knarkare - tankar kring ett prejudikat angående innehav av narkotika

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Originalspråksvenska
TidskriftJuridisk Tidskrift
Utgåva3
StatusPublished - 2006

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Juridik

Citera det här