Att visa tillit genom val av ersättningsmodell – effekter av anslagsfinansiering i hälso- och sjukvården i Region Skåne

Forskningsoutput: Kapitel i bok/rapport/Conference proceedingKapitel i rapportForskning

Sammanfattning

Detta kapitel handlar om ersättningsmodellens betydelse inom sjukhusvården
i Region Skåne. År 2012 återgick regionen till traditionell
anslagsfinansiering efter att under perioden 2006–2011 ersatt sjukhusen
i efterskott utifrån antalet producerade vårdkontakter; så kallad
DRG-baserad ersättning.

DRG-baserad ersättning har stått i centrum för kritiken mot New
Public Management inom sjukhusvården. Såväl forskare som media
har påpekat att modellen kringskär den professionella autonomin
och riskerar att äventyra den medicinska etiken. Det är därför intressant
att undersöka om förutsättningarna för professionell autonomi
ökade efter återgången till anslagsfinansiering i Region Skåne. Baserat
på dokumentgranskning och intervjuer med chefer på förvaltningsoch
verksamhetsnivå konstaterar vi att den potentiellt ökade tillit som
anslagsfinansiering medger har motverkats av kontrollerande faktorer såsom volymkrav, detaljerade uppföljningar och otydliga uppdrag.

Resultaten understryker slutsatserna från Tillitsdelegationens delbetänkande:
samspelet mellan ersättningsmodellen och andra delar av
styrkedjan är avgörande för graden av tillit mellan styrnivåerna.
Originalspråksvenska
Titel på värdpublikationStyra och leda med tillit. Forskning och praktik
Undertitel på värdpublikationForskningsantologi från Tillitsdelegationen. Statens offentliga utredningar
RedaktörerLouise Bringselius
UtgivningsortStockholm
Kapitel5
Sidor115
Antal sidor137
StatusPublished - 2018 juni 14

Publikationsserier

NamnStatens offentliga utredningar
FörlagRegeringskansliet, Norstedts Juridik AB
Nummer2018:38
ISSN (elektroniskt)0375-250X

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Ekonomi och näringsliv

Citera det här