Attainment of brown adipocyte features in white adipocytes of hormone-sensitive lipase null mice.

Kristoffer Ström, Ola Hansson, Stephanie Lucas, Pernilla Nevsten, Celine Fernandez, Cecilia Klint, Sofia Movérare-Skrtic, Frank Sundler, Claes Ohlsson, Cecilia Holm

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

51 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Attainment of brown adipocyte features in white adipocytes of hormone-sensitive lipase null mice.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap