Attempts at reviving earlier thought

Forskningsoutput: TidskriftsbidragRecension av bok/film/utställning etc.

Originalspråkengelska
Sidor (från-till)369-372
Antal sidor4
TidskriftLychnos. Årsbok för idé- och lärdomshistoria
Volym2021
StatusPublished - 2021

Bibliografisk information

Reviewed works:
Bolton, Lucy (2019). Contemporary cinema and the philosophy of Iris Murdoch. Edinburgh: Edinburgh University Press Ltd. 238 p. ISBN: 147441639X
&
Diamond, Cora (2019). Reading Wittgenstein with Anscombe, going on to ethics. Cambridge, Massachusetts: Harvard University Press. 331 p. ISBN: 9780674051683

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Filosofi
  • Filmvetenskap
  • Etik

Citera det här