Attitude towards remission induction for elderly patients with acute myeloid leukemia influences survival.

Gunnar Juliusson, R Billstrom, A Gruber, E Hellstrom-Lindberg, M Hoglund, K Karlsson, D Stockelberg, A Wahlin, M Astrom, C Arnesson, U Brunell-Abrahamsson, J Carstensen, E Fredriksson, E Holmberg, K Nordenskjold, F Wiklund

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

61 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Attitude towards remission induction for elderly patients with acute myeloid leukemia influences survival.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap