Attitudes as Equipment for Living

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Sammanfattning

This article explores Burke’s concept of attitude through an overview of its use in his writings, connecting it to the concept of literature as equipment for living, using the comic frame and research into the practical impact of attitudes in rhetorical situations, in order to better understand both concepts.
Originalspråkengelska
TidskriftKB Journal
Volym11
Utgåva1
StatusPublished - 2015

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Kommunikationsvetenskap

Fingeravtryck

Utforska forskningsämnen för ”Attitudes as Equipment for Living”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Citera det här