Attributes and predictors of long COVID

Carole H. Sudre, Benjamin Murray, Thomas Varsavsky, Mark S. Graham, Rose S. Penfold, Ruth C. Bowyer, Joan Capdevila Pujol, Kerstin Klaser, Michela Antonelli, Liane S. Canas, Erika Molteni, Marc Modat, M. Jorge Cardoso, Anna May, Sajaysurya Ganesh, Richard Davies, Long H. Nguyen, David A. Drew, Christina M. Astley, Amit D. JoshiJordi Merino, Neli Tsereteli, Tove Fall, Maria F. Gomez, Emma L. Duncan, Cristina Menni, Frances M.K. Williams, Paul W. Franks, Andrew T. Chan, Jonathan Wolf, Sebastien Ourselin, Tim Spector, Claire J. Steves

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

72 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Attributes and predictors of long COVID”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap

Kemiska föreningar