Au-Seeded Growth of Vertical and in-Plane III-V Nanowires on Graphite Substrates.

Jesper Wallentin, Dominik Kriegner, Julian Stangl, Magnus Borgström

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

32 Citeringar (SciVal)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Au-Seeded Growth of Vertical and in-Plane III-V Nanowires on Graphite Substrates.”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Ingenjörs- och materialvetenskap

Fysik och astronomi

Kemiska föreningar