Audio Description of Art: The Role of Mental Imagery and Embodiment

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

36 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat