Audio Description of Art: The Role of Mental Imagery and Embodiment

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

38 Nedladdningar (Pure)
Filter
Presentation

Sökresultat