Audio Description of Art: The Role of Mental Imagery and Embodiment

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

314 Nedladdningar (Pure)

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Audio Description of Art: The Role of Mental Imagery and Embodiment”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Samhällsvetenskap