Audio Description of Art: The Role of Mental Imagery and Embodiment

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

70 Nedladdningar (Pure)
Filter
Avslutade

Sökresultat