Audio Description of Art: The Role of Mental Imagery and Embodiment

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskrift

228 Nedladdningar (Pure)

Sökresultat