Audio-visual speech comprehension in noise with real and virtual speakers

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Audio-visual speech comprehension in noise with real and virtual speakers”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Social Sciences

Psychology