Audiovisual media and automatic speech recognition: A methodological reflection

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Audiovisual media and automatic speech recognition: A methodological reflection”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicin och livsvetenskap