Authors' reply re: Abnormally invasive placenta - Prevalence, risk factors and antenatal suspicion: Results from a large population-based pregnancy cohort study in the Nordic countries

P. G. Lindqvist, L. Thurn

Forskningsoutput: TidskriftsbidragLetterPeer review

2 Citeringar (SciVal)
Originalspråkengelska
Sidor (från-till)1032
Antal sidor1
TidskriftBJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology
Volym123
Utgåva6
DOI
StatusPublished - 2016 maj 1

Ämnesklassifikation (UKÄ)

  • Reproduktionsmedicin och gynekologi

Citera det här