Autoantibodies against aldehyde-modified collagen type IV are associated with risk of development of myocardial infarction

Forskningsoutput: TidskriftsbidragArtikel i vetenskaplig tidskriftPeer review

Fingeravtryck

Fördjupa i forskningsämnen för ”Autoantibodies against aldehyde-modified collagen type IV are associated with risk of development of myocardial infarction”. Tillsammans bildar de ett unikt fingeravtryck.

Medicine and Dentistry

Biochemistry, Genetics and Molecular Biology